displaying listings 209 through 216 of 277

Horseshoe Bay :: 8014 Florentine, Texas

Property Type: Home Site
Price: $51,500
Lot Size: 0.35 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 8015 Florentine, Texas

Property Type: Home Site
Price: $50,500
Lot Size: 0.27 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W12043 Outcrop, Texas

Property Type: Home Site
Price: $50,000
Lot Size: 0.25 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W28085 Rabbit Ridge, Texas

Property Type: Home Site
Price: $49,500
Lot Size: 0.29 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W16035-A Red Wine, Texas

Property Type: Home Site
Price: $48,000
Lot Size: 0.28 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W12032 & 32A Cats Eye, Texas

Property Type: Home Site
Price: $42,500
Lot Size: 0.21 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Kingsland :: 103 Still Meadow, Texas

Property Type: Home Site
Price: $42,500
Lot Size: 0.5 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Kingsland :: 102 River Bend, Texas

Property Type: Home Site
Price: $42,500
Lot Size: 0.54 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour