displaying listings 153 through 160 of 239

Horseshoe Bay :: 16 Orange Plume, Texas

Property Type: Home Site
Price: $110,000
Lot Size: 0.74 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Burnet :: 61 Canyon View, Texas

Property Type: Home Site
Price: $104,500
Lot Size: 3.22 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Burnet :: 60 Canyon View, Texas

Property Type: Home Site
Price: $104,500
Lot Size: 2.03 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W27037 Mountain Leather, Texas

Property Type: Home Site
Price: $96,000
Lot Size: 0.25 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: Lot 7 Azalea Loop, Texas

Property Type: Home Site
Price: $95,000
Lot Size: 0.16 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Burnet :: 62 Canyon View, Texas

Property Type: Home Site
Price: $93,500
Lot Size: 3.54 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 17035 Cave Shadows, Texas

Property Type: Home Site
Price: $90,000
Lot Size: 0.23 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 6019 Diamond Hill, Texas

Property Type: Home Site
Price: $89,000
Lot Size: 0.54 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour