displaying listings 145 through 152 of 199

Marble Falls :: 1 Foxwood Trail, Texas

Property Type: Home Site
Price: $70,400
Lot Size: 4.18 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W27003 Mountain Leather, Texas

Property Type: Home Site
Price: $69,000
Lot Size: 0.25 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 60 Paintbrush, Texas

Property Type: Home Site
Price: $69,000
Lot Size: 0.7 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 19009 Hi Circle South, Texas

Property Type: Home Site
Price: $65,000
Lot Size: 0.29 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W10034 Moonstone, Texas

Property Type: Home Site
Price: $59,000
Lot Size: 0.24 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W28066 Black Stallion, Texas

Property Type: Home Site
Price: $54,500
Lot Size: 0.34 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Burnet :: 77 Big Sky, Texas

Property Type: Home Site
Price: $53,900
Lot Size: 2.01 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Burnet :: 78 Big Sky, Texas

Property Type: Home Site
Price: $53,900
Lot Size: 2 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour