displaying listings 145 through 152 of 277

Marble Falls :: 251 Paseo del Rio, Texas

Property Type: Home Site
Price: $150,000
Lot Size: 1.54 acres
Virtual Tour: View Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 10 Blazing Star, Texas

Property Type: Home Site
Price: $149,000
Lot Size: 0.71 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 9 Blazing Star, Texas

Property Type: Home Site
Price: $149,000
Lot Size: 0.95 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 8 Blazing Star, Texas

Property Type: Home Site
Price: $149,000
Lot Size: 1.26 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Kingsland :: 14525 W. FM 1431, Texas

Property Type: Commercial
Price: $149,000
Sq Ft (Est.): 800
Beds: Not Applicable
Baths: Not Applicable
Lot Size: 0.14 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 1209 Hi Stirrup #111, Texas

Property Type: Condominium/Townhouse
Price: $149,000
Sq Ft (Est.): 1,292
Beds: 3
Baths: 2
Lot Size: 0.01 acres
Virtual Tour: View Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 144 W. Hickory Drive, Texas

Property Type: Home
Price: $140,000
Sq Ft (Est.): 1,290
Beds: 2
Baths: 2
Lot Size: 0.22 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 2 Megan Lane, Texas

Property Type: Home Site
Price: $140,000
Lot Size: 0 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour