displaying listings 121 through 128 of 230

Horseshoe Bay :: 98 Alexis Lane, Texas

Property Type: Home Site
Price: $152,000
Lot Size: 0.19 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 83 Morning Star, Texas

Property Type: Home Site
Price: $150,000
Lot Size: 0.19 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Marble Falls :: 301 (Lot 3) Paseo del Rio, Texas

Property Type: Home Site
Price: $150,000
Lot Size: 1.54 acres
Virtual Tour: View Virtual Tour

Marble Falls :: 251 Paseo del Rio, Texas

Property Type: Home Site
Price: $150,000
Lot Size: 1.54 acres
Virtual Tour: View Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 10 Blazing Star, Texas

Property Type: Home Site
Price: $149,000
Lot Size: 0.71 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 9 Blazing Star, Texas

Property Type: Home Site
Price: $149,000
Lot Size: 0.95 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 8 Blazing Star, Texas

Property Type: Home Site
Price: $149,000
Lot Size: 1.26 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Marble Falls :: 218 Rolling Waters Court, Texas

Property Type: Home Site
Price: $145,000
Lot Size: 3 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour